Top

Door de ogen van oost, deel 1

  • Project: Schuttingtaal
  • Product: Boek en openluchtexpositie
  • Positie: Projectleider en schrijver
  • Plaats: Slotjes Oost, Oosterhout
  • Periode: 2018/2019
  • Partners: Wilma Rekkers, Pauline Klein Paste, Heidi Rombouts, Gemeente Oosterhout, Prins Bernard Cultuurfonds, Thuisvester, BOSO
Als documentair filmmaker en fotograaf maakt Wilma Rekkers het liefst persoonlijke verhalen waarbij ze dicht op de huid zit van degene die ze volgt, zodat de kijker niet alleen een inkijk krijgt in een heel persoonlijk verhaal, maar het ook voelt en beleeft. Ze benaderd iedereen zonder oordeel en zoekt daarom juist vaak verhalen op waarover men soms een oordeel kan hebben. Dit met het idealistische doel om mensen elkaar beter te laten begrijpen en op die manier wellicht zelfs te verbinden met elkaar. Zo is ook het project over de wijk waar ze woont ‘Slotjes Oost’ gestart. ‘Ik woon hier sinds oktober 2016 en nadat iemand tegen me zei: ”Maar wie wil er nou op de Vurhaai wonen?” was voor mij aanleiding genoeg om dit project met een sociaal maatschappelijke inslag te gaan starten.’
Ze is het project gestart met ontwerpster en community artist Juul Langenberg, maar gedurende het proces zijn er verschillende andere culturele kanjers aangehaakt. Samen hebben we een boek, een openluchtexpositie en teksten op bijzondere plekken in de wijk aangebracht. Samen kun je namelijk nóg meer betekenen en nóg mooiere dingen doen dan alleen.
 
We willen met dit zogenaamde ‘Community Art Project’ een beeld geven over de wijk en haar bewoners. Hierbij kijken we zowel naar het heden als het verleden. We maken van elke deelnemer zowel een foto als een film portret. Ook hebben we korte gesprekken met de deelnemers gehad en daar zijn gedichten uit voort gekomen. Het zijn persoonlijke portretten geworden met een positieve inslag vanuit ieder zijn eigen beleving, daar waar de wijk vroeger, zoals we allemaal weten, een minder goed imago had. Middels dit project willen we dat graag veranderen en doorbreken naar de wijk, maar ook inwoners van Oosterhout buiten deze wijk laten kennismaken met het Slotjes Oost van nu. En als laatste, maar zeker niet minder belangrijk, willen we vooral ook mensen meer met elkaar in contact brengen. Want ook voor wonen geldt: samen kun je het nóg aangenamer, vertrouwder en veiliger maken dan alleen.
 
 
Het boek is te koop bij de VVV in Oosterhout.
De openluchtexpositie is te zien tot en met 28 september 2019.
De teksten op de schuttingen in het speeltuintje Kastanjelaan/ st Benudictusstraat zijn permanent.
 
 
Initiatief/ fotografie/ film: Wilma Rekkers
Initiatief/ gedichten: Juul Langenberg
Vormgeving en ontwerp boek: Pauline Klein Paste, Heidi Rombouts
Teksten: Susanne de Bruin